• პრო_ბანერი

მრეწველობა

გამოსავალი 3

Nikopol Ferroaqpolloy ქარხანა არის მანგანუმის შენადნობების ერთ-ერთი უდიდესი გლობალური მწარმოებელი და მდებარეობს უკრაინის დნეპროპეტროვსკის რეგიონში, CNC-ის ACB ვალდებულია უზრუნველყოს ელექტროენერგიის ნორმალური წარმოება და უსაფრთხოება ქარხანაში.